Onze visie

Huisartsgeneeskunde is een breed beroep

Huisartsgeneeskunde is een breed beroep, want als huisarts behandel je patiënten van alle leeftijden. Zowel een pasgeborene als een hoogbejaarde kan bij ons terecht.  In die zin is een huisarts een soort ‘levensloop-arts’. Een huisarts kan met je op pad gaan en je op medisch vlak begeleiden en adviseren doorheen je ganse leven.

Huisartsgeneeskunde is een breed beroep, want als huisarts behandel je niet enkel de ziekte maar ook de mens. In die zin is een huisarts een soort ‘familie-arts’. Als huisarts ken je de familiale situatie, kan je rekening houden met gevoeligheden en ken je de sociale omkadering. Als huisarts hou je hiermee rekening als je een behandeling aan de patiënt voorstelt.   

Huisartsgeneeskunde is een breed beroep, want als huisarts ben je laagdrempelig. De huisartsenpraktijk behoort dan ook tot de eerste lijn in onze gezondheidszorg. In die zin is een huisarts een soort ‘vriend-arts’.  Patiënten moeten bij hun huisarts terecht kunnen voor alles wat met geneeskunde te maken heeft.  Een huisarts is een soort kennis of vriend die jou advies geeft bij medische vragen.

Huisartsgeneeskunde is een breed beroep, want als huisarts moet je van alle medische disciplines iets kennen.  Zowel voor gynaecologische, orthopedische, psychiatrische, inwendige vragen of vragen uit om het even welke medische discipline kan je als patiënt terecht bij jouw huisarts. In die zin is een huisarts een soort ‘basis-arts’, een ‘alles-kenner’.  Als huisarts moet je van veel dingen een beetje kennen, terwijl een arts-specialist juist van een beetje heel veel moet kennen.

Huisartsgeneeskunde is een wetenschappelijk onderbouwd beroep

Als huisarts willen wij jou een onderzoek en behandeling aanbieden die gebaseerd is op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. We vinden het dan ook heel belangrijk op regelmatige basis bijscholingen te volgen en tijd te voorzien om ons te verdiepen in de wetenschappelijke literatuur.  Dit komt de kwaliteit van onze geneeskundige verzorging enkel maar ten goede.

Als huisartsenpraktijk staan wij dan ook open om jonge collega’s te begeleiden in hun opleiding. Stagiairs opleiden is voor ons een meerwaarde.  Een jonge collega helpt ons ons denken en manier van werken te blijven in vraag stellen en te toetsen aan de meest recente wetenschappelijke kennis.

Als huisarts sta je niet alleen

Als huisarts sta je centraal in een gans netwerk van zorgverleners.  Samenwerken met andere spelers uit de eerste lijn (verpleegkundige, kinesist, logopedist, diëtist, sociaal assistent…) is een belangrijk aspect van de huisartsgeneeskunde.

Daarnaast vinden we het belangrijk een optimale verstandhouding te hebben met ziekenhuizen en arts-specialisten, zodat we onze patiënten op een gepaste manier en tijdig kunnen doorverwijzen als dit nodig blijkt.

Tenslotte vinden we het ook belangrijk om binnen de praktijk met meerdere artsen en een verpleegkundige/praktijkassistente te kunnen werken. Wij geloven heel sterk dat samenwerken met meerdere huisartsen en een verpleegkundige of administratief medewerker de beste waarborgen biedt voor een kwalitatieve geneeskunde.

Binnen huisartsgeneeskunde staat de patiënt centraal

De tijd dat een huisarts vanuit een ivoren toren eens besliste wat de patiënt nu moest doen, is gelukkig verleden tijd.  De huisarts speelt een belangrijke rol in een gans zorglandschap waarin de patiënt centraal staat.  Dit betekent dat de patiënt uitgenodigd wordt mee te denken aan wat voor hem of haar een kwalitatieve gezondheidszorg is.